Simtgade

Studentu korporācijas Latvia 100 gadu jubileja Rīgā plānota
no 2017. gada 15. līdz 19. februārim:

15. februāris

8.30 latvju kapu apmeklējums
17.30 dievkalpojums
18.30 gājiens
19.30 Svētku akts

16. februāris

19.00 interns literārais vakars

17. februāris

18.30 pulcēšanās ballei
19.15 balles atklāšana

18. februāris

15.00 Svētku k!ts
18.00 komerss
18.30 latvju dāmu Dāmu vakars

19. februāris

9.00 restaurācija

 
Bankas konts jubilejas atbalsta ziedojumiem:
 
Saņēmējs: STUDENTU KORPORĀCIJA LATVIA 
Reģ. nr: 40008020700 
Banka: "Swedbank" AS
Konta numurs: LV13HABA0552040057257
Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22
Maksājuma mērķis: ZIEDOJUMS
Bankas interneta mājas lapa: www.swedbank.lv
 

Saziņa ar jubilejas komisiju: 100@latvus.lv